# محمدعلی_مفرح

نامه محمدعلی مفرح بنیانگذار بانک صادرات در هنگام وداع با بانک

برگشت به نامه ای که در جواب نامه مورخ 7 خرداد ماه سالجاری {1356} این جانب مرقوم داشته اند ، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید