# سیاه_پوست

بدون شرح ...

آمریکا ١٩٣٠ اعدام دو سیاه پوست توسط ١٠.٠٠٠ نفر سفید پوست   آمریکا ١٩۵٠ جدا سازی محل آبخوری سیاه پوستان و سفید پوستان   آمریکا ١٩۵٧ اولین ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 27 بازدید