شعری ...

تو بی‌خیال و بی‌خبری
و قابیل ــ برادر ِ خون ِ تو ــ
 
راه بر تو می‌بندد
       
      از چار جانب
       
      به خون ِ تو
 
با پریده‌رنگی‌ ِ گونه‌هایش
 
کز خشم نیست
       
      آن‌قدر
       
      کز حسد.
 
و تو را راه ِ گریز نیست
 
نز ناتوانایی و بربسته‌پایی
       
      آن‌قدر
       
      کز شگفتی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید