این عکس ....


این عکس ..

این عکس مرا یاد چشمان خون آبه خاله ام می اندازد وقتی که استخوان های جگرگوشه اش را تحویل ش دادند و گفتند این پسرت هست... و او هنوز که هنوز هست در حسرت پیرهن یوسف ش می گردید...

این عکس مرا یاد دخترک معصوم همسایه مان می اندازد که پدر و مادر و خواهر و خواهرش، وقتی که او در کلاس درس انشاء پدر و مادر را می سرود زیر آوار بمب های صدامیان در خاک و خون سرزمینمان به خاک و خون سرزمینمان پیوستند ....

این عکس مرا یاد چشمان پر اضطراب مادرم می اندازد که در هر ماموریت پدر را بدرقه می کرد و هزار کابوس وای  و واویلا را در ذهن خویش مرور می کرد ...

این عکس مرا یاد پاهای لرزان هم کلاسی هایم می اندازد ....وقتی که زیر آژیرهای خطر ضرب و تقسیم های امتحان حساب را حل می کردیم

این عکس ... مرا یاد باکری می اندازد ....یاد مطهری ... یاد بهشتی ....

وای که چقدر این قدرت فریبنده است ....

به حرمت آن همه خاطره آن سبزینه سپید ، سرخمان را از آن پشت بردار....

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
مهدی بوترابی

اين عكس منو ياد بهار 88 و خداحافظي با اصولگرايان من جمله همين آقايان مي اندازد.[نیشخند][گل]